Info

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en België. Ze bestaat uit een kleine duizend groepen en een regionale en Vlaamse structuur die die groepen ondersteunt.

De Chirogroepen willen alle kinderen en jongeren in hun vrije tijd samenbrengen, zonder onderscheid. Via spel willen we hen ervaringen laten opdoen, leren samenleven, een kijk bieden op zichzelf en op de wereld.

De Chiro is meer nog dan spel, we willen een leerschool voor het leven zijn. Vertrekkend uit de leefwereld van kinderen en jongeren willen we met hen streven naar een Chirodroom: een wereld waarin de Chirowaarden graag zien, rechtvaardigeheid en innerlijkheid centraal staan. We werken hiervoor met onze Chiromethoden (de participatieve, de gemeenschapsgerichte en de intuïtieve methode).

Chiro is geen eiland, maar wil betrokken zijn op de brede gemeenschap. We willen jongeren aanzetten om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We willen hen vormen tot geëngageerde en kritische wereldburgers.

Met alle groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging.

Het chirojaar:
Elk jaar beginnen we met onze startdag in september.  Je ziet vast wel de affiches hangen in Sint-Denijs!  Dat is de start van onze werking.

Voor alle afdelingen duurt de Chiro van 14u tot 17u. Keti’s en aspi’s mogen daarna nog wat napraten in het lokaal.  Ze spreken dit best af met de leiding en hun ouders.

We organiseren een kubbtoernooi, winterterras, een cavaverkoop, trappistenavond en een ketikrimterras.  De opbrengst gaat volledig naar onze werking.

Als afsluiter van het werkjaar staat natuurlijk een spetterend kamp geprogrammeerd van 11 tot en met 21 juli!

Inschrijven en lidgeld:
Bij kinderen die vorig jaar reeds lid van de Chiro waren, gebeuren er huisbezoeken.  De leiding  komt dan thuis langs om de inschrijving in orde te brengen. Dit is een prima gelegenheid om even kennis te maken en eventueel vragen te stellen. Graag willen we hierbij meedelen dat Chirokledij vanaf de rakwi’s verplicht is. De eerste drie werkingen bieden wij dan ook de kans om Chirkledij (t-shirt en short) te passen en kopen. Wie elke zondag van top tot teen in Chirokledij wil vertoeven, kan hierna nog altijd terecht bij De Banier.

Bij de inschrijvingen vragen we ook het lidgeld.  Dit bedraagt €35.  Hiermee betalen we de verzekering, iedere zondag vier-uurtjes + drinkwater en (een deel van) onze werkingskosten.
Voor speciale activiteiten (schaatsen, weekend, kamp, …) vragen we een extra bijdrage.  Meer daarover verneem je in een aparte brief.

Bij kinderen die tijdens het jaar inschrijven, doen we geen huisbezoeken. U spreekt gewoon voor de Chiro iemand van de leiding van de afdeling van uw kind aan, die noteert de noodzakelijke gegevens van uw kind.  Het lidgeld blijft €35.

Wil je eerst eens proberen of chiro wel je ding is?  Dat kan voor drie keer.  Dan vragen we je om in te schrijven.  (De eerste drie keren dat je probeert, ben je verzekerd, daarna moet je ingeschreven worden bij Chirojeugd Vlaanderen om verzekerd te zijn.)

Inschrijven kan door dit inschrijvingsformulier in te vullen en aan iemand van de leiding te bezorgen. De betaling gebeurt contant of via overschrijving.

Kalender en brieven:
Af en toe geven we op zondag een kalender of een brief mee aan uw zoon of dochter.  Ben je die kwijt, dan kan je die op deze site vinden.

Heb je een bepaalde brief niet gekregen, aarzel dan niet om de leiding aan te spreken en alsnog een brief te vragen.